Prezentácia projeku o občianskej spoločnosti na Slovensku

NP Vyskum MNO a OS_prezentacia 5 .2.2020