Regionálne rozvojové agentúry majú skúsenosti a ponúkajú ich pre zvýšenie kvality života v regiónoch

Oficiálna reakcia ISRRA na návštevu podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej v Banskej Bystrici dňa 6. mája 2020.

Regionálne rozvojové agentúry (RRA) privítali iniciatívu podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej pokračovať v partnerských rokovaniach o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov.

Sú to práve RRA, ktoré majú viac ako 20-ročné skúsenosti, vytvorené vzťahy v regióne, vlastných odborníkov, kapacity aj technické vybavenie z prípravy a realizácie konkrétnych stratégií a rozvojových programov. Agentúry sú od samotného začiatku založené na partnerstve a dohode samospráv (obce, mestá rsp. VÚC), podnikateľských subjektov rsp. komôr a tretieho sektora (miestne akčné skupiny, združenia obcí a iné mimovládne organizácie). RRA združuje ich Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA), ktorá má aktuálne 29 členov celoplošne rozložených po celom Slovensku.

Odborníci, ktorí v agentúrach pracujú, vo svojich regiónoch vyrástli a v nich fungujú napriek meniacim sa podmienkam a politickým výmenám na miestnej a regionálnej úrovni. Sú to práve oni, ktorí spolu s obcami, mestami, malými a strednými podnikateľmi, vysokými školami i aktérmi z neverejnej sféry na konci dňa uvádzajú do života rozhodnutia, ktoré vznikajú vyššie a častokrát bez dostatočnej diskusie s tými, pre ktorých sú v dobrej viere (tieto rozhodnutia) robené.

Napriek svojej vysokej odbornosti sa z expertov v agentúrach nestali ani konzultanti v európskych inštitúciách ani konzultanti súkromných firiem ponúkajúcich za vysoké podiely úspech v súťaži o „najkrajšie vybetónované námestie“. Naďalej žijú v regióne, koordinujú a zabezpečujú cezhraničnú spoluprácu, ale aj spoluprácu na nadnárodnej a regionálnej úrovni. V niektorých regiónoch dlhodobo spolupracujú so samosprávnymi krajmi a majú za sebou množstvo úspešných projektov.

Regionálne rozvojové agentúry preto súhlasia s podpredsedníčkou vlády, že regionálny rozvoj sa nedá robiť od stola v Bratislave a uvítali, že sa stretáva so županmi a ostatnými kľúčovými predstaviteľmi rozvoja v jednotlivých krajoch Slovenska. S prihliadnutím na vyššie uvedené, RRA sa chcú aj naďalej podieľať na spolurozhodovaní o rozvoji slovenských regiónov, a preto budú pri najbližších stretnutiach s predstaviteľmi vlády a územnej samosprávy hľadať možnosti ako pomôcť zmenšovať neodôvodnené regionálne rozdiely a kontinuálne pracovať na úspechu svojho územia.

Regionálne rozvojové agentúry preto ponúkajú svoje skúsenosti pri realizácií rozvojových plánov, ale aj spätnú väzbu na krajskú a národnú úroveň zo všetkých území pre adresnejšiu pomoc, lepšie pracovné miesta aj zmenšenie regionálnych a sociálnych rozdielov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *