Dokumenty

Návrh iniciatívy na „prechodné obdobie“ pre spracovanie IÚS 2021+,
(20. august 2020)
Otvorené fórum REGIÓNY 2030 v Kremnici –  prezentácie a závery,
(12. jún 2020)
Legislatíva partnerstva v rámci EŠIF
Iné dokumenty