Spoločne a transparentne – tlačová správa

Otvorené fórum REGIÓNY 2030 V Kremnici sa dňa 12.6.2020 uskutočnilo Otvorené fórum REGIÓNY 2030, ktorého cieľom bolo prediskutovať pohľady na problémy a výzvy, ktorým budú regióny čeliť v nadchádzajúcom ťažkom období v kontexte potreby spoločného postupu všetkých sociálno-ekonomických partnerov a dobrej prípravy na nové programové obdobie EÚ 2021-2027. Fórum vytvorilo priestor pre aktérov regionálneho rozvoja Viac →

Otvorené fórum Regióny 2030 v Kremnici

Na podporu verejnej diskusie k aktuálnym témam regionálneho rozvoja a pre účinnejšie zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do procesov prípravy integrovaných územných stratégií sa 12. júna 2020 v Kremnici uskutočnilo „Otvorené fórum Regióny 2030“, ktoré iniciovala Integrová sieť regionálnych rozvojových agentúr v spolupráci s ďalšími partnermi. Na podujatí vystúpili a spoločne diskutovali zástupcovia Úradu vlády SR, členka Viac →

Kremnická výzva

Závery a vyhlásenie zúčastnených sociálno-ekonomických partnerov na Otvorenom fóre Regióny 2030, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 6. 2020 v Kremnici. My, sociálno-ekonomickí partneri verejnej správy a Vlády SR vychádzajúc z platnej a záväznej európskej i národnej legislatívy, uvedomujúc si význam partnerstva ako hlavnej zásady vykonávania EŠIF na národnej, regionálnej, subregionálnej i miestnej úrovni, zdôrazňujúc, že Viac →

Vyhlásenie socio-ekonomických partnerov v Banskobystrickom kraji

My, dolu podpísaní zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, poznáme potenciál Banskobystrického kraja pre jeho udržateľný rozvoj. Poznáme a rozumieme obsahu a posolstvám rozvojových dokumentov Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky i Agendy OSN 2030. Potrebujeme vytvoriť podmienky pre komunikáciu a spoluprácu aktérov regionálneho rozvoja, aby mohli vlastnými silami vytvárať nové a inovatívne produkty a aktivity, a zvýšiť tak Viac →

Viac odborníkov, menej úradníkov

Oficiálna reakcia IS RRA na tlačovú besedu podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej o výzve na zmiernenie koronakrízy. Regionálne rozvojové agentúry združené v Integrovanej sieti RRA oceňujú snahu predstaviteľov novej vlády zmierniť dopady krízy, zmenšovať rozdiely medzi regiónmi a začať koordinovať jednotlivých účastníkov regionálneho rozvoja od štátu až po najmenšiu obec či organizáciu ako o tom informovali  Viac →

Oblasť rozvoja regiónov potrebuje viac odborníkov a menej úradníkov

Regionálne rozvojové agentúry (RRA) oceňujú snahu novej vládnej garnitúry zmierniť dosahy krízy v regiónoch a zmenšovať rozdiely medzi nimi. Volajú však po zvýšení počtu odborníkov. TASR – 21.5.2020 Bratislava 21. mája (TASR) – Regionálne rozvojové agentúry (RRA) oceňujú snahu novej vládnej garnitúry zmierniť dosahy krízy v regiónoch a zmenšovať rozdiely medzi nimi. Volajú však po zvýšení počtu Viac →

Regionálne rozvojové agentúry majú skúsenosti a ponúkajú ich pre zvýšenie kvality života v regiónoch

Oficiálna reakcia ISRRA na návštevu podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej v Banskej Bystrici dňa 6. mája 2020. Regionálne rozvojové agentúry (RRA) privítali iniciatívu podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej pokračovať v partnerských rokovaniach o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov. Sú to práve RRA, ktoré majú viac ako 20-ročné skúsenosti, vytvorené vzťahy v Viac →

Regionálne rozvojové agentúry vítajú iniciatívu V. Remišovej

IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Slovenska. TASR – 7.5.2020 Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) víta iniciatívu podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) rokovať o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov. IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Viac →

V. Remišová navštívila Banskobystrický samosprávny kraj

Banská Bystrica 6. mája (TASR) – Regionálny rozvoj sa nemôže robiť v Bratislave od stola, ale v spolupráci s regiónmi, pretože v nich ľudia vedia, čo ich najviac trápi a kde sú najväčšie problémy. Konštatovala to v stredu v Banskej Bystrici po stretnutí s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) podpredsedníčka vlády SR pre investície a Viac →

Závery z 2. konzultačného stretnutia socio-ekonomických partnerov v Nitre

Druhé stretnutie bolo iniciované potrebou vzájomne konzultovať ďalšie postupy zapojených socioekonomických partnerov v súvislosti s prípravou nového programového obdobia na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2021 – 2027 (EŠIF). Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Žiline, na pôde Žilinského samosprávneho kraja, dňa 13.2.2020. Z dôvodu aktuálne prijatých opatrení jednotlivých organizácii súvisiacich s epidémiou vírusu COVID-19 sa na Viac →