Spoločne a transparentne – tlačová správa

Otvorené fórum REGIÓNY 2030 V Kremnici sa dňa 12.6.2020 uskutočnilo Otvorené fórum REGIÓNY 2030, ktorého cieľom bolo prediskutovať pohľady na problémy a výzvy, ktorým budú regióny čeliť v nadchádzajúcom ťažkom období v kontexte potreby spoločného postupu všetkých sociálno-ekonomických partnerov a dobrej prípravy na nové programové obdobie EÚ 2021-2027. Fórum vytvorilo priestor pre aktérov regionálneho rozvoja Viac →

Viac odborníkov, menej úradníkov

Oficiálna reakcia IS RRA na tlačovú besedu podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej o výzve na zmiernenie koronakrízy. Regionálne rozvojové agentúry združené v Integrovanej sieti RRA oceňujú snahu predstaviteľov novej vlády zmierniť dopady krízy, zmenšovať rozdiely medzi regiónmi a začať koordinovať jednotlivých účastníkov regionálneho rozvoja od štátu až po najmenšiu obec či organizáciu ako o tom informovali  Viac →

Regionálne rozvojové agentúry majú skúsenosti a ponúkajú ich pre zvýšenie kvality života v regiónoch

Oficiálna reakcia ISRRA na návštevu podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej v Banskej Bystrici dňa 6. mája 2020. Regionálne rozvojové agentúry (RRA) privítali iniciatívu podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej pokračovať v partnerských rokovaniach o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov. Sú to práve RRA, ktoré majú viac ako 20-ročné skúsenosti, vytvorené vzťahy v Viac →